Privacyverklaring

Privacyverklaring Hanneke van Hezik Fotografie

Inhoud
1. Waarom deze privacyverklaring?
2. Rechtsgronden
3. Redenen waarvoor persoonsgegevens verwerkt worden
4. Bewaartermijnen
5. Cookies
6. Google Analytics
7. Verwijzing naar andere websites
8. Delen van persoonsgegevens met andere partijen
9. Automatische besluitvorming
10. Beveiliging
11. Uw privacyrechten

1. Waarom deze privacyverklaring?
www.hannekevanhezik.nl is een website van Hanneke van Hezik Fotografie. Hier vindt u de privacyverklaring van Hanneke van Hezik Fotografie. Hanneke van Hezik Fotografie is gevestigd te Kerkdriel aan de Ganzenweg 3 (5331KM) en staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder 78349982. Wij zijn per e-mail te bereiken via info@hannekevanhezik.nl en telefonisch op
+31 (6)19999283.

In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. We leggen onder meer uit waarom we uw gegevens verzamelen, welke wettelijke grondslag hiervoor aanwezig is en welke rechten u heeft.

Wij kunnen onze privacyverklaring van tijd tot tijd aanpassen. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen. De huidige privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 01-01-2023.

2. Rechtsgronden
Aan de verwerking van uw gegevens liggen de volgende rechtsgronden ten grondslag:
Toestemming van de persoon/bezoeker voor het verwerken van zijn persoonsgegevens;
Het verwerken is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst;

3. Redenen waarvoor persoonsgegevens verwerkt worden
Wij verwerken uw gegevens voor de onderstaande doelen:

  • Om de overeenkomst met u uit te voeren, verzamelen wij de volgende gegevens fysiek dan wel via de Website: Persoonsgegevens, Foto’s, Contactgegevens, NAW-gegevens, Locatiegegevens en Betaalgegevens.
  • Uw persoonsgegevens worden gebruikt voor: de uitvoering van de overeenkomst en de werkzaamheden, het onderhouden van contact en voor het plaatsen van foto’s op social media.
  • Uw persoonsgegevens worden enkel verwerkt als u gebruik maakt van onze Diensten of uw gegevens met ons deelt middels de Website.
  • Door middel van het verstrekken van bovenstaande gegevens gaat u ook akkoord met deze privacyverklaring. Aan het verzamelen van deze persoonsgegevens liggen dezelfde rechtsgronden ten grondslag die zijn genoemd onder punt 2.

4. Bewaartermijnen
Wij bewaren de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de hierboven beschreven doelen. De persoonsgegevens worden voor een termijn van maximaal 1 (één) jaar opgeslagen. Gemaakte foto’s worden voor een termijn van maximaal 4 (vier) weken opgeslagen.

5. Cookies
Op onze website maken wij gebruik van cookies. Wat zijn cookies? Een cookie is een klein bestandje dat door een website op uw computer wordt geplaatst. Als wij het in onze privacy- en cookieverklaring over cookies hebben, bedoelen we daarmee ook vergelijkbare technieken zoals pixels.

Elke keer wanneer u onze website bezoekt, verzamelt een cookie technische informatie zoals via welke website u op deze website terecht bent gekomen. Deze website kan cookies gebruiken om bezoekers te voorzien van afgestemde informatie, om informatie te verzamelen, en om de bezoeker te volgen tijdens het bezoek aan de website. Dit helpt ons om een goede gebruikservaring aan u te kunnen leveren.

6. Google Analytics
Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers de Website gebruiken en hoe effectief onze advertenties bij Google-zoekresultaatpagina’s zijn. Deze kennis gebruiken wij om onze website te verbeteren. Bij Google Analytics wordt de informatie zo goed mogelijk geanonimiseerd. De verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie: https://policies.google.com/privacy?hl=nl.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

7. Verwijzing naar andere websites
Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op onze website.
Het kan zo zijn dat onze website links bevat naar andere websites die wij niet beheren en/of niet in eigendom hebben. Indien u door het klikken op deze link op een andere website terecht bent gekomen, geldt de privacyverklaring van die website. Wij zijn op geen enkele manier aansprakelijk of verantwoordelijk voor deze website of voor de privacyverklaring op deze website. Wij raden u dan ook aan om bij bezoek van deze website hun privacyverklaring goed door te lezen, voordat u verder gaat op hun website.

8. Delen van persoonsgegevens met andere partijen
Uw persoonsgegevens worden ook verwerkt door bedrijven die wij inschakelen voor de uitvoering van de overeenkomst, of bedrijven die op een andere wijze werkzaamheden voor ons verrichten. De wet noemt deze bedrijven ‘verwerkers’. De verwerkers handelen onder onze verantwoordelijkheid en mogen uw persoonsgegevens niet voor eigen doeleinden gebruiken. Ook mogen zij geen eigen verwerkingen uitvoeren op uw persoonsgegevens. U kunt hierbij denken aan de volgende verwerkers:
1. Het webhostingbedrijf die de website beheert en verzorgt;
2. E-maildienstverlener;
3. Logistieke partners.

Ook zullen uw persoonsgegevens worden gedeeld met derden als wij op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak gehouden zijn om uw persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

9. Automatische besluitvorming
Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming of profilering. Dit is voor onze dienstverlening niet nodig.

10. Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Onze website heeft een SSL-certificaat, waardoor de gegevens over een beveiligde verbinding verstuurd worden.

11. Uw privacyrechten
Op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u een aantal rechten. U heeft recht op inzage, rectificatie, verwijdering of beperking van het verwerken van uw persoonsgegevens. Onder bepaalde omstandigheden heeft u ook recht op overdraagbaarheid van gegevens en het recht van bezwaar. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens kunt u meer informatie vinden over wanneer het mogelijk is één of meer van deze rechten uit te oefenen.

Als u van één of meer van deze rechten gebruik wilt maken of indien u vragen heeft over deze privacyverklaring, dan kunt u contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar info@hannekevanhezik.nl of telefonisch via +31 (6)19999283. Los van bovenstaande rechten, heeft u altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Stel direct je vraag!